Chodzenie po mostach królewieckich, kolorowanie map i inne zagadnienia związane z teorią grafów

Kompas i wykresy

16 stycznia 2021 roku Akademia Pomorska w Słupsku przeprowadziła w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” spotkanie akademickie z uczniami szkół podstawowych pt. „Chodzenie po mostach królewieckich, kolorowanie map i inne zagadnienia związane z teorią grafów”. Zajęcia odbyły się zdalnie na platformie Google Meet.

Najpierw odbył się dziewięćdziesięciominutowy wykład, a następnie dwa cykle dziewięćdziesięciominutowych zajęć praktycznych.

Podczas wykładu uczniowie poznali poznali historię, najważniejsze pojęcia teorii grafów i typy grafów. Następnie omówiono z nimi najbardziej znane zagadnienia wywodzące się z teorii grafów, w tym: zagadnienie grafów jednokreślnych, czterech barw, problem komiwojażera i chińskiego listonosza, problem najkrótszej sieci dróg, wzór Eulera oraz pokazano zastosowanie grafów w w różnych dziedzinach nauki i do rozwiązywania nietypowych zadań z konkursów matematycznych.

W trakcie ćwiczeń uczniowie wykorzystywali nabyte dzięki uczestnictwu w wykładzie umiejętności przy rozwiązywaniu nietypowych zadań matematycznych oraz problemów związanych z teorią grafów.

Fot. ©Depositphotos/ Oleg Zhukov