Programowanie nawet w arkuszu kalkulacyjnym

Laptop, okulary i książki

8 maja 2021 roku Akademia Pomorska w Słupsku przeprowadziła w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” spotkanie akademickie z uczniami szkół podstawowych pt. „Programowanie nawet w arkuszu kalkulacyjnym”. Zajęcia odbyły się zdalnie na platformie Google Meet.

Najpierw odbył się dziewięćdziesięciominutowy wykład, a następnie dwa cykle dziewięćdziesięciominutowych zajęć praktycznych.

Podczas wykładu uczniowie poznali podstawowe pojęcia związane z programowaniem w arkuszu kalkulacyjnym. Przypomniano definicję algorytmu oraz sposoby jego przedstawiania. Omówiono elementy języka VBA takie jak: deklaracje stałych i zmiennych; operatory arytmetyczne, logiczne oraz funkcje; instrukcje wyboru oraz pętli; okna dialogowe do komunikacji z użytkownikiem oraz tablice. 

W trakcie ćwiczeń uczniowie wykorzystywali nabyte podczas wykładu umiejętności przy rozwiązywaniu zadań programistycznych. W pierwszej części ćwiczeń omówiono składnię języka VBA oraz instrukcje warunkowe i pętli, w części drugiej – okna dialogowe oraz tablice.

Fot. ©Depositphotos/Vladimir Poronin