Uczenie maszynowe w praktyce

Twarz prowadzącego

10 kwietnia 2021 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z informatyki pt. „Uczenie maszynowe w praktyce”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Na wstępie omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów związaną z tematyką zajęć. Następnie odbył się dwugodzinny wykład oraz cztery godziny lekcyjne zajęć praktycznych.

Wykład został poprowadzony przez dra hab. Ireneusza Czarnowskiego, prof. UMG, wieloletniego pracownika Katedry Systemów Informacyjnych. W jego trakcie omówiono znaczenie współczesnych rozwiązań teleinformatycznych, zaawansowanych urządzeń inteligentnych i włączania ich do nowych obszarów życia człowieka. Urządzenia te często bywają integralnym i bezspornym elementem systemu z którego korzystamy, lecz nasza świadomość o ich istnieniu ogranicza się jedynie do funkcjonalności używanego systemu. W ramach spotkania, w jego części wykładowej omówione także zostały podstawowe założenie związane z uczeniem maszynowym oraz to w jaki sposób można zbudować prosty inteligentny system. Prezentowane zagadnienia zostały poparte przykładami.

W następnej części spotkania zajęcia odbywały się w grupach. W ich trakcie uczniowie mogli poznać od strony praktycznej, jak zbudować prosty system oparty na uczeniu maszynowym. Uczestnicy tworzyli swój własny system w oparciu o ustalony scenariusz oraz wybraną platformę do uczenia maszynowego (instrukcja instalacji wymaganego oprogramowania została rozesłana uczniom przed spotkaniem).

Spotkanie zakończono testem, który wykazał nabycie przez uczniów kompetencji związanych z tematem tego wydarzenia.

Uczenie maszynowe w praktyceSztuczna inteligencjaAlgorytmy szachoweJak to wygląda w praktyceJak to wygląda w praktyce