Równania i układy równań

Twierdzenie Pitagorasa (wersja geometryczna)

22 maja 2021 roku na Politechnice Gdańskiej, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, odbyło się spotkanie akademickie pt. „Równania i układy równań”. Wieńczyło ono kurs e-learningowy „Pięć tygodni z układami równań”. Skierowane było do uczniów klas VII i VIII.

Zajęcia odbyły się w formie zdalnej na uczelnianej platformie e-learningowej eNauczanie. Przygotowane i poprowadzone zostały przez dr Annę Niewulis i mgr Justynę Woroń z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG.

Spotkanie było podzielone na trzy bloki. W pierwszym – wykładowym uczniowie poznawali zagadnienia związanie z równaniami i układami równań. Równania opisują świat językiem matematyki. Bez nich trudno byłoby zrozumieć procesy i zjawiska przyrodnicze. Zostały omówione dwa z wielkich równań: twierdzenie Pitagorasa i prawo powszechnego ciążenia. Dwa równania to już układ równań. Pokazana została jedna z metod rozwiązywania układów – metoda macierzowa (inne metody uczniowie poznawali na kursie e-learningowym).

Drugim blokiem było laboratorium komputerowe. Uczniowie, wykorzystując darmowe oprogramowanie GeoGebra, wykonywali ćwiczenia dotyczące układów równań. W czasie pandemii twórcy tego oprogramowania udostępnili jego nową funkcjonalność – GeoGebra Classroom. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie na bieżąco postępów uczniów pracujących indywidualnie nad zadaniami. Prowadzący, widząc na jakim etapie są poszczególni uczestnicy, mogli im w razie potrzeby pomagać i udzielać wskazówek. Dzięki tej funkcjonalności zdalne laboratoria nie odbiegały zbytnio od stacjonarnych, odbywających się w sali komputerowej.

Podczas ćwiczeń uczestnicy, korzystając z wiedzy z dwóch pierwszych bloków, między innymi rozszyfrowywali tajną wiadomość, która okazała się być cytatem z Galileusza „Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat”.

Przykładowe opinie uczniów:

„Spotkanie był bardzo dobrze zorganizowane wykładowcy bardzo pomocni i w jasny sposób przekazywali informacje. Ćwiczenia były bardzo ciekawie zorganizowane”.

„Spotkanie bardzo mi się podobało. Nauczyłam się wielu nowych rzeczy i poznałam dokładniej zagadnienie macierzy:)”.

Układy równań - metoda macierzy odwrotnejMath Calcs - GeoGebraMath Calcs - GeoGebra