Teoria liczb – od podstaw do numerów kont bankowych

Teoria liczb

15 maja 2021 r. na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie pod tytułem „Teoria liczb – od podstaw do numerów kont bankowych”. Zostało ono przeprowadzone w formie online, na platformie Microsoft Teams.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie szkół podstawowych. Zajęcia poprowadzili dr Paweł Klinga oraz dr Rafał Lutowski z Instytutu Matematyki UG. Na początku przedstawione zostały sprawy organizacyjne oraz przeprowadzono test sprawdzający wiedzę uczestników przed zapoznaniem się z materiałem. Następnie odbyły się dwie godziny wykładu oraz cztery godziny ćwiczeń. Na koniec zajęć przeprowadzono "test po" weryfikujący, jaką wiedzę nabyli uczniowie w trakcie spotkania.

Podczas wykładu przedstawione zostały zagadnienia dotyczące tytułowej teorii liczb – jednej z najpopularniejszych gałęzi matematyki, słynnej ze względu na liczne problemy popularno-naukowe, które są łatwe do sformułowania, ale niezwykle trudne do rozwiązania. Uczniowie zapoznali się z kilkoma znanymi hipotezami a także z ich łatwiejszymi i być może już rozwikłanymi wariantami.

Na ćwiczeniach uczniowie zmierzyli się z problemami praktycznymi. Teoria liczb pozwala przy pomocy prostych operacji arytmetycznych zakodować takie ciągi liczb jak numer PESEL czy numer konta bankowego. Uczniowie poznali ich strukturę, algorytm powstawania oraz nauczyli się rozstrzygać ich poprawność.

ProblemRozwiązywanie problemu