Wykorzystanie narzędzi biotechnologii w diagnostyce

EDTA15 maja 2021 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Wykorzystanie narzędzi biotechnologii w diagnostyce”. Zostało ono przeprowadzone w formie online, na platformie Microsoft Teams.

Część wykładową poświęcono technikom laboratoryjnym: izolacji materiału genetycznego i łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) oraz metodom analiz filogenetycznych mających zastosowanie w diagnostyce medycznej i kryminalistyce. Część ćwiczeniowa natomiast obejmowała procedury laboratoryjne „krok po kroku” oraz warsztaty komputerowe przy użyciu oprogramowania do analiz bioinformatycznych.

Uczniowie zapoznali się z metodyką izolacji ludzkiego DNA (w tym przypadku pobranego od dwóch z prowadzących) oraz przeprowadzenia reakcji PCR (ang. polymerase chain reaction) w celu powielenia fragmentu genu ccr5, odpowiadającego za stopień podatności na zakażenie wirusem HIV. Następnie zapoznali się z techniką rozdziału produktów PCR za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym w celu określenia genotypu badanej osoby, czyli podatności na zakażenie. Wszystkie etapy pracy laboratoryjnej zostały uprzednio sfilmowane przez prowadzących i wyświetlone w postaci instrukcji „krok po kroku” wraz z komentarzem na żywo. Następnie przeprowadzona została dyskusja i wyciągnięto wnioski z doświadczenia.

W kolejnej części zajęć, podczas warsztatów komputerowych, uczniowie przeanalizowali autentyczny przypadek nieumyślnego zakażenia wirusem HIV pacjenta przez personel medyczny pod koniec maja 1996 r. w Paryżu. Przy użyciu analiz filogenetycznych, na podstawie sekwencji kwasu nukleinowego wirusa HIV dokonali identyfikacji osoby stanowiącej źródło zakażenia.

Materiał biologiczny w terenie i laboratoriumZestaw do izolacji genomowego DNAPraca w laboratoriumAnaliza