Uczenie się i pamięć & Układ krążenia

Struktury mózgu związane z pamięcią przestrzenną

29 maja 2021 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie dla uczniów szkół podstawowych pt. „Uczenie się i pamięć & Układ krążenia”. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie online na platformie Microsoft Teams przez pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka. Obejmowały wykład oraz ćwiczenia.

Spotkanie rozpoczęło się testem wiedzy w aplikacji MS Forms.

Podczas wykładu uczniowie poznali budowę serca człowieka oraz jego rolę w regulacji i utrzymywaniu krążenia. Na ćwiczeniach zostali szczegółowo zaznajomieni z chorobami tego narządu oraz całego układu krążenia. Poznali również metody dbania o układ sercowo-naczyniowy.

Podczas ćwiczeń uczniowie mieli okazje zapoznać się z metodami badania pamięci przestrzennej roboczej u szczurów Wistar. Uczestnikom zostały przedstawione także główne rodzaje pamięci. Na podstawie wcześniej przygotowanych filmów uczniowie mieli okazję samodzielnie zmierzyć czas wykonania zadania przez gryzonia oraz ocenić jego postępy w teście labiryntu wodnego Morrisa.

Z kolei na innych zajęciach uczestnikom została przedstawiona budowa mózgu 3D. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze skomplikowanymi połączeniami neuronalnymi w przyjazny i klarowny sposób. Została również podkreślona rola wybranych struktur mózgowych (np. hipokampa) w procesie uczenia się i pamięci.

Na kolejnym spotkaniu uczniowie mieli okazję obejrzeć na żywo badanie grup krwi. Podczas tego pokazu zostali zaznajomieni z antygenami, które decydują o grupie krwi oraz z procesem dziedziczenia tej cechy. Uczestnicy spotkania brali aktywny udział w dyskusji mającej na celu określenie grupy krwi w zaprezentowanych preparatach.

Spotkanie zakończono testem końcowym. Analiza porównawcza testu wstępnego i końcowego wykazała, że uczestnicy spotkania zdobyli nową wiedzę i umiejętności związane z jego tematyką.

Mózg 3DKonik morskiGrupy krwiMózgBadanie pulsuAntygeny decydujące o grupach krwiUczenie się utajone