Co neurobiologia mówi o moralności?

Co biologia mówi o moralności?

5 czerwca 2021 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Co neurobiologia mówi o moralności?” zorganizowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia przeprowadzono w formule online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Obejmowały one wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne i konwersatoryjne.

Podczas wykładu uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi:
- historii rozwoju oraz przedmiotu badań neuroetyki,
- rodzajów dylematów moralnych osobistych i nieosobistych,
- wyników badań Joshuy Greene’a nad emocjami moralnymi i aktywnością mózgu w czasie rozwiązywania dylematów moralnych,
- historii odkrycia oraz badań nad neuronami lustrzanymi,
- neurobiologicznych podstaw empatii,
- wyników badań nad wolną wolą autorstwa Benjamina Libeta oraz Johna Haynesa.

W drugiej części spotkania akademickiego uczestnicy dyskutowali i testowali podstawowe funkcje mózgowia. Poznali podstawy budowy ośrodkowego układu nerwowego. W części praktycznej mieli okazję przetestować na sobie wybrane odruchy pniowe m.in. odruch źreniczny na światło, odruch rogówkowy oraz odruch oczno-mózgowy. Mogli również przyjrzeć się elektroencefalografii – nieinwazyjnej metodzie służącej do badania i obrazowania bioelektrycznej czynności mózgu. Poznali m.in. metodykę badania EEG, rodzaje aktywności mózgu oraz zastosowanie EEG nie tylko jako metody do obrazowania podstawowych funkcji mózgu, ale również jako narzędzia diagnostycznego.

W trakcie ćwiczeń konwersatoryjnych uczestnicy zapoznali się z etycznymi aspektami wykorzystania wyników badań neurobiologicznych w różnych obszarach życia: prawie, sądownictwie, wywiadzie, wojskowości, medycynie, edukacji oraz marketingu, a następnie przeprowadzili nad nimi dyskusję. Każda z grup pracowała nad pięcioma tezami, analizując ją i wypracowując argumenty za lub przeciw. Przykładowa teza brzmiała: „Producenci i koncerny handlowe powinny móc w pełni legalnie wykorzystywać wiedzę o procesach zachodzących w mózgu człowieka do przygotowywania kampanii reklamowych”.

Po pracy w zespołach odbywających się w oddzielnych pokojach przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali wypracowane wspólnie argumenty pozostałym uczestnikom spotkania.

Dylemat nieosobisty i osobistyBudowa mózguĆwiczenia konwersatoryjneTechniki głębokiej stymulacji mózgu - choroba ParkinsonaRoboty humanoidalneDiagnostyka osób, które w przyszłości popełnią przestępstwoEEG - elektroencefalografiaEEG - elektroencefalografia