Konstruujemy refraktometr

Konstruujemy refraktometr4 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki pt. „Konstruujemy refraktometr”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Na wstępie omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów związaną z tematyką zajęć. Następnie odbył się dwugodzinny wykład oraz cztery godziny lekcyjne zajęć praktycznych.

Na wykładzie uczniowie poznali zjawiska i prawa optyczne oraz ich zastosowanie w funkcjonowaniu przyrządów optycznych, jak również ich udział w kształtowaniu pola światła w atmosferze i morzu.

Na ćwiczeniach praktycznych i laboratoriach uczniowie uczestniczyli w rozwiązywaniu interaktywnych problemów z zakresu optyki i w przeprowadzeniu eksperymentów pomiarowych do wyznaczania współczynnika załamania światła w materiałach ciekłych i stałych. Ponadto dokonywali analizy wyników z wykorzystaniem matematycznych metod opracowania danych pomiarowych.

Spotkanie zakończono testem, który wykazał nabycie przez uczniów kompetencji związanych z tematem tego wydarzenia.

Test wstępnyPomiar kątaPomiar kątaUrządzenieDoświadczenieDoświadczenieDoświadczenieSprzętSprzętDoświadczenie