Jak środowisko wewnętrzne ustroju wpływa na procesy poznawcze?

Młodzież przy pracy27 listopada 2021 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie pod tytułem „Jak środowisko wewnętrzne ustroju wpływa na procesy poznawcze?” prowadzone przez pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka.

Na początku uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu, który dotyczył diety mózgowej oraz korelacji pomiędzy parametrami ośrodkowymi a układem odpornościowym.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy, aby udać się na warsztaty praktyczne. Pierwszy warsztat zapoznał uczestników z budową mózgu człowieka, za pomocą programu wyświetlającego struktury w wymiarze 3D. Podkreślił także rolę wybranych struktur mózgu, zaangażowanych w procesy poznawcze.

Drugi warsztat zaprezentował uczestnikom, jak należy prawidłowo wykonywać EKG oraz jak za jego pomocą można wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu ustroju.

Na zajęciach trzeciego warsztatu uczniowie mieli okazję rozwikłać jedną z tajemnic krwi, a mianowicie jaką grupę krwi posiadają. Za pomocą przeciwciał anty A, anty B i anty D uczestnicy mogli na żywo zaobserwować, jak wygląda reakcja aglutynacji czerwonych krwinek.

Czwarty warsztat był doskonałą okazją do zapoznania się z techniką badania pamięci przestrzennej u gryzoni. Uczestnicy pokazu mieli okazję zobaczyć, jak szczury radzą sobie podczas testu labiryntu wodnego Morrisa. Prowadzący omówili istotę pamięci przestrzennej dla prawidłowego funkcjonowania zwierząt w środowisku, a także podkreślili rolę hipokampa w procesach poznawczych oraz skutki neurodegeneracji tej struktury.

Analiza wyników testów przeprowadzonych przed jak i po warsztatach wykazała przyrost wiedzy uczestników.

Test labiryntu wodnego MorrisaTest labiryntu wodnego Morrisa