Elektromagnetyzm wokół nas

Młodzież z prowadzącym zajęcia

4 grudnia 2021 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie z fizyki. Zajęcia – w formie warsztatów pod wspólnym tytułem „Elektromagnetyzm wokół nas” – przeprowadzili pracownicy Zakładu Fizyki Atomowej oraz Zakładu Spektroskopii Fazy Skondensowanej.

Uczniowie biorący udział w spotkaniu akademickim byli podzieleni na trzy grupy. Każda grupa wzięła udział w trzech warsztatach:
1. Badanie elementów obwodu elektrycznego;
2. Światło – co to jest i jak je można wykorzystać;
3. Ekologiczne pojazdy; odnawialne źródła energii.

Zagadnienia teoretyczne związane z tematyką danego warsztatu zostały uczniom przedstawiane na początku każdych zajęć oraz w trakcie samodzielnego wykonywania przez nich eksperymentów.

Doświadczenie w ciemnościUczeń przy mikroskopieDoświadczenie w ciemności