Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów – kwasy, zasady i sole

Chemia W sobotę, 20 listopada 2021 r., na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie pt. „Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów – kwasy, zasady i sole”. Zostało ono zorganizowane dla uczniów ze szkół podstawowych i było poświęcone metodom otrzymywania i właściwościom podstawowych typów związków nieorganicznych.

Spotkanie odbyło się w trzech częściach. Podczas pobytu na Wydziale Chemii uczniowie wysłuchali godzinnego wykładu, na którym omówiono sposoby otrzymywania tlenków, kwasów, zasad i soli. Potem młodzież uczestniczyła w ćwiczeniach audytoryjnych, podczas których uczyła się poprawnego bilansowania równań reakcji chemicznych. Ostatnie trzy godziny spotkania były poświęcone samodzielnej pracy uczniów w laboratorium chemicznym.

Podzieleni na grupy laboratoryjne młodzi ludzie mieli możliwość wykonania kilkunastu różnorodnych i ciekawych eksperymentów chemicznych obrazujących właściwości grup związków wymienionych w tytule spotkania, m.in. otrzymywali tlenek magnezu, syntetyzowali różnymi metodami po kilka kwasów i zasad oraz poznali wiele metod otrzymywania soli.

Atrakcyjne doświadczenia pozwoliły rozszerzyć wiedzę chemiczną zdobywaną w szkole, jak również przekonać uczniów do samodzielnego operowania substancjami chemicznymi.

Autorem spotkania akademickiego był dr hab. Henryk Myszka, prof. UG, a ćwiczenia były wykonywane pod nadzorem doświadczonej kadry Wydziału Chemii, czyli – oprócz wyżej wspomnianego – także dr hab. Aleksandry Dąbrowskiej, prof. UG, dr Małgorzaty Czai, dr Bożeny Karawajczyk i dr Barbary Dmochowskiej.

Fot. ©Depositphotos/fikmik