Bliski czy odległy? O związkach kultury i popkultury z Mickiewiczem

Stos książek27 listopada 2021 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie, którego temat brzmiał: „Bliski czy odległy? O związkach kultury i popkultury z Mickiewiczem”. Spotkanie przeznaczone było dla uczniów szkół podstawowych. Wydarzenie miało dwie odsłony – najpierw uczniowie uczestniczyli w wykładzie, po czym zostali podzielni na grupy warsztatowe. Zarówno wykład, jak i ćwiczenia poprowadzili pracownicy Instytutu Filologii Polskiej.

Wykład był swego rodzaju próbą „odbrązowienia” zastygłego w posągowej postaci wieszcza, Adama Mickiewicza; ukazania go jako człowieka z krwi i kości, literata, ale i ówczesnego aktywisty. Taki sposób postrzegania twórcy „Ballad i romansów” zaproponował Tomasz Kukołowicz w swojej książce pt. „Raperzy kontra Filomaci”. Stawia on w niej tezę, że gdyby Mickiewicz żył obecnie, toby rapował.

Autorka wykładu starała się obalić potoczne przekonanie, że dzieła Adama Mickiewicza są obce współczesnemu odbiorcy. Przeczy temu bowiem liczba dzieł powstałych pod wpływem twórczości autora „Sonetów krymskich”, od adaptacji teatralnych i filmowych, przez twórczość poetycką, aż po… rap. Jak się bowiem okazuje, z tej rzekomej obcości Mickiewiczowskich dzieł płynie głęboki i żywy strumień wpływu na kulturę i popkulturę (od twórczości Ewy Demarczyk przez Marka Grechutę aż po Andrzeja Stasiuka i Haydamaky; od „Dziadów” Kazimierza Dejmka po „Dziady” Mai Kleczewskiej; od „Świtezi” Kamila Polaka po „Świteziankę” sióstr Bui).

Na warsztatach z kolei uczniowie skupili się na konkretnych utworach, tj. właśnie na „Świtezi” Kamila Polaka i „Świteziance” sióstr Bui. Analiza krytyczna tekstów, praca w grupach i budowanie sytuacji problemowych przyczyniło się do pogłębienia odczytań, wykraczających poza szkolne propozycje.

Fot. ©Depositphotos/ skyfotostock1