Odkrywamy tajemnice układu nerwowego

Tajemnice układu nerwowego

11 grudnia 2021 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Odkrywamy tajemnice układu nerwowego” organizowane przez Wydział Biologii UG. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej w pomieszczeniach Wydziału Biologii i obejmowały: wykład, ćwiczenia laboratoryjne oraz konwersatoryjne.

Podczas wykładu uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem układu nerwowego człowieka. Poruszane kwestie dotyczyły między innymi:
- procesów kontrolowania zachowania (w tym zachowań agresywnych i skłonności psychopatycznych),
- powstawania emocji, ze szczególnym uwzględnieniem emocji moralnych oraz empatii (neurony lustrzane, teoria umysłu),
- struktur mózgu odpowiedzialnych za postawanie emocji (struktury korowe: zakręt obręczy, kora przedczołowa: część brzuszno-przyśrodkowa kory przedczołowej (vmPFC), bruzda skroniowa górna, kora okołooczodołowa; struktury podkorowe: ciało migdałowate),
- zaburzeń autystycznych oraz zaburzeń w postrzeganiu moralnym – związanych z układem nerwowym (socjopatia, psychopatia, otępienie skroniowo czołowe),
- teorii fasady i „ewolucji moralności”.

Po krótkim wstępie dotyczącym budowy układu nerwowego, uczestnicy mieli okazję poznać i przeprowadzić na sobie badania wybranych funkcji tego układu. Podzieleni na 2- lub 3-osobowe grupy badali w laboratorium:
- odruchy z rdzenia kręgowego, w szczególności tzw. odruch kolanowy,
- odruchy z pnia mózgu, m.in. odruch źreniczny,
- funkcjonowanie receptorów czucia skórnego oraz słuchu,
- pamięć operacyjną, za pomocą kilku testów sprawdzających procesy uczenia się i pamięci u ludzi.
Wszystkie badania zostały omówione od strony neurofizjologicznej, a otrzymane wyniki zinterpretowane wspólnie z prowadzącym ćwiczenia.

Podczas ćwiczeń konwersatoryjnych uczestnicy, pracując w grupach, zapoznawali się z artykułami naukowymi dotyczącymi działania układu nerwowego człowieka. Teksty dotyczyły: neurobiologicznych podstaw psychopatii, wpływu leków nootropowych oraz wykorzystania badań z zakresu neurofizjologii w neuromarketingu. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali przygotowane przez siebie informacje pozostałym uczestnikom spotkania, co stanowiło wstęp i podstawę do dyskusji nad zastosowaniem wyników badań nad układem nerwowym w nauce, medycynie oraz różnych obszarach życia.

Spotkanie akademickie rozpoczęło się od testu wstępnego, a zakończyło testem końcowym. Celem diagnozy była analiza zmian w poziomie wiedzy dotyczącej układu nerwowego człowieka.

Wykład