Diagnostyka przyszłości. Ślina jako materiał badawczy

W laboratorium11 grudnia 2021 roku na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się kolejne spotkanie akademickie z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Zdolni z Pomorza”. Tematem przewodnim wydarzenia była chemia analityczna.

Spotkanie zainaugurował wykład „Diagnostyka przyszłości. Ślina jako materiał badawczy”, wygłoszony przez dr hab. Ewelinę Dziurkowską z Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej, podczas którego uczniowie zapoznali się z właściwościami fizykochemicznymi śliny. Omówiona została także funkcja fizjologiczna śliny oraz jej znaczenie diagnostyczne.

Analiza śliny była także tematem przewodnim zajęć laboratoryjnych. Pod okiem dr hab. Eweliny Dziurkowskiej, dr Edyty Leyk i dr Beaty Ulewicz-Magulskiej uczniowie mieli możliwość zbadania właściwości antyoksydacyjnych śliny, pomiaru stężenia zawartego w niej kortyzolu, a także kontroli jakości wybranych suplementów oraz leków. Ponadto uczestnicy zapoznali się z podstawami ekstrakcji związków z próbek śliny. Ćwiczenia laboratoryjne były również okazją do omówienia zagadnień z zakresu analizy miareczkowej, spektroskopii oraz chromatografii.

WykładWykładDiagnostyka przyszłości. Ślina jako materiał badawczyW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratorium