Czy statystyka kłamie?

Wykład4 grudnia 2021 roku na Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyło się spotkanie akademickie z matematyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Czy statystyka kłamie?”. Składało się ono z wykładu oraz dwóch cykli zajęć praktycznych w grupach. Tematem spotkania były podstawowe zagadnienia statystyki i paradoksy statystyczne.

Podczas wykładu omówiono podstawowe pojęcia, typy cech oraz najważniejsze parametry położenia i rozproszenia. Omówiono również badania zależności cech i porównywania wartości cechy w różnych populacjach. Przedstawiono także podstawowe zagadnienia statystyki matematycznej, takie jak estymacja i testowanie hipotez.

W pierwszej części ćwiczeń w ramach wykorzystania poznanej teorii dyskutowano o najciekawszych paradoksach statystycznych: paradoksie Simsona, średniej zarobków, petersburskim, dwóch kopert, wyniku fałszywie pozytywnego i Bertranda.

W drugiej części uczniowie doskonalili umiejętności rozwiązywania zadań ze statystyki opisowej dotyczących standaryzacji danych, porównywania struktury oraz badania położenia i rozproszenia cechy.

WykładWykładWykład