Niecodzienne zastosowania kartki papieru w matematyce

Origami

W sobotę, 11 grudnia 2021 r., na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie z matematyki dla uczniów szkół podstawowych pt. „Niecodzienne zastosowania kartki papieru w matematyce”.

Na wstępie omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów dotyczącą tematyki zajęć. Następnie uczestnicy spotkania zostali podzieleni na trzy grupy warsztatowe.

Na zajęciach warsztatu „Wszystkie strony kartki” uczniowie mieli okazję przekonać się, że z kartki papieru można otrzymać powierzchnię posiadającą jedną, a także powierzchnie posiadające trzy, cztery, a nawet sześć stron.

Warsztat „Równoważność (pól) przez pocięcie” przybliżył młodzieży, w jaki sposób obliczyć pole dowolnego wielokąta. Uczniowie poznali twierdzenie mówiące o tym, że każdy wielokąt można porozcinać w taki sposób, aby udało się z niego poskładać prostokąt oraz zastosowali to twierdzenie w praktyce.

W czasie warsztatu „Platon w kraju kwitnącej wiśni” młodzież zapoznała się z bryłami platońskimi. Używając metody origami, składała modele brył platońskich, takich jak czworościan foremny, sześcian. Natomiast zasadnicza część zajęć poświęcona była stellacji ośmiościanu foremnego i złożeniu modelu o nazwie stella octangulla.

Spotkanie zakończono testem końcowym. Analiza porównawcza testu wstępnego i końcowego wykazała, że w trakcie spotkania uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności związane z tematyką zajęć.

Origami