Odkrywamy tajemnice ludzkiego ciała – naturalnego i bionicznego

Spoglądając przez tekturowe lornetki

19 marca 2022 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Odkrywamy tajemnice ludzkiego ciała – naturalnego i bionicznego” organizowane przez Wydział Biologii UG. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej i obejmowały: wykład, ćwiczenia pod hasłem „W świecie zmysłów” oraz ćwiczenia dotyczące etycznych aspektów ingerencji techniki w ludzkie ciało.

Podczas wykładu uczestnicy zapoznali się z takimi zagadnieniami jak:
– przedmiot inżynierii biomedycznej i bioniki, przykłady zastosowań bionicznych rozwiązań w różnych dziedzinach życia,
– krótka historia rozwoju protetyki – od starożytności po współczesne protezy bioniczne,
– inżynieria rehabilitacyjna: zasada działania i budowa egzoszkieletów,
– bioniczny narząd wzroku: proteza siatkówki Argus II, Brainport,
– implanty ślimakowe oraz aparaty słuchowe zakotwiczone w kości – budowa i zasada działania,
– sztuczne narządy – historia prac nad budową sztucznego serca: przykłady współcześnie stosowanych sztucznych serc, wyzwania przed którymi stają konstruktorzy sztucznych narządów, polskie sztuczne serce.

W ramach ćwiczeń pt. „W świecie zmysłów” uczestnicy dyskutowali na temat zmysłów, ich narządów oraz o rodzajach receptorów, dzięki którym możliwe jest odbieranie bodźców z otaczającego nas świata. Uczniowie zapoznali się również z podstawową anatomią ucha i oka oraz naszego największego narządu – skóry. Następnie, za pomocą neurobiologicznych doświadczeń, krok po kroku przetestowali wrażliwość swoich zmysłów. Uczestnicy warsztatów poznali m.in. mechanizm działania percepcji, rozkładając na części pierwsze złudzenia optyczne. Wykonali test widzenia przestrzennego i zweryfikowali, które z ich oczu jest dominujące. Sprawdzili również wiek swojego słuchu i zbadali swoje zdolności audiofilskie. Uczniowie poznali pojęcie homunkulusa czuciowego i reprezentacji korowej oraz zbadali różnice w zagęszczeniu receptorów w wybranych okolicach skóry m.in.: na koniuszku nosa, dłoni i plecach. Na koniec spotkania, przywołując wyniki wszystkich doświadczeń, odpowiedzieli na wcześniej zadane pytania: skąd bierze się choroba lokomocyjna, po co piratom przepaska na oku, a także dlaczego na starość mamy problemy ze słuchem.

W takcie ćwiczeń dotyczących etycznych aspektów związanych z ingerencją techniki w ludzkie ciało pracujący w grupach uczestnicy mieli za zadanie opracować argumentację za lub przeciw takiej ingerencji. Uczestnicy zastanawiali m.in. nad:
– użyciem bionicznych protez w przypadkach nieuzasadnionych z medycznego punktu widzenia,
– organizacją konkursów sportowych, w których uczestniczą sportowcy wyposażeni w najwyżej klasy specjalistyczne protezy np. do sprintu (przypadek Oscara Pistoriusa),
– wprowadzaniem technicznych modyfikacji ludzkiego ciała w kontekście możliwości jakie stwarzają one chociażby do kolonizacji innych planet,
– wykorzystaniem egzoszkieletów w celach militarnych, a nie medycznych.

Podsumowaniem dla pracy w grupach była dyskusja na forum, która pozwoliła poznać argumentację wypracowaną przez poszczególne grupy.

Odkrywamy tajemnice ludzkiego ciała – naturalnego i bionicznegoProtezy kończyn – wczorajĆwiczenia z modelem ucha