Trenujemy logiczne myślenie

Młodzież pracuje, nauczycielka przysiadła na stole

W sobotę, 2 kwietnia 2022 roku, na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie z matematyki dla uczniów szkół podstawowych pt. „Trenujemy logiczne myślenie”.

Na wstępie omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów dotyczącą tematyki zajęć. Następnie uczestnicy spotkania zostali podzieleni na grupy warsztatowe.

Na zajęciach warsztatu „Prawdomówni, kłamcy i reszta…” uczniowie mieli okazję zmierzyć się z różnego rodzaju zagadkami logicznymi. Niektóre z nich to znane „klasyki”, inne zaś raczej nie wychodzą poza krąg matematyków, gdyż do ich zrozumienia przydaje się znajomość królowej nauk.

Warsztat „Zasada szufladkowa Dirichleta” zapoznał uczniów z bardzo intuicyjną zasadą, która pomaga matematykom przekonywać innych do swoich racji. To narzędzie matematyczne łączy w sobie dwie najbardziej pożądane cechy: prostotę i skuteczność.

W czasie warsztatu „Paradoksy w matematyce i nie tylko…” uczniowie próbowali odpowiedzieć sobie na pytania w stylu: „Co to są paradoksy i czego nas uczą?” czy „Dlaczego warto się nimi zajmować i dlaczego nie można ich mylić z sofizmatami?”. To wszystko po zapoznaniu z plejadą najbardziej znanych paradoksów.

Podczas warsztatu „Gry logiczne” uczniowie przekonali się, że gry logiczne to wspaniałe narzędzie do wprawiania się w logicznym myśleniu. Poznali takie, w które chętnie się „gra” nawet jednoosobowo.

Spotkanie zakończono testem końcowym. Analiza porównawcza testu wstępnego i końcowego wykazała, że w trakcie spotkania uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności związane z tematyką zajęć.

Fot. ©Depositphotos/ photography33