Dowodzenie w geometrii

Bilard

9 kwietnia 2022 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się spotkanie akademickie pod tytułem „Dowodzenie w geometrii”.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zajęcia poprowadzili nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki UG. Na początku przedstawione zostały sprawy organizacyjne oraz przeprowadzono test sprawdzający wiedzę uczestników przed zapoznaniem się z materiałem. Następnie odbyły się warsztaty w podziale na grupy ćwiczeniowe.

Celem każdych warsztatów było zapoznanie ze specyfiką dowodu faktów geometrycznych. Zajęcia były skoncentrowane wokół czterech głównych tematów:

- Podobieństwo,
- Czworokąty i okręgi,
- Zastosowania twierdzenia cosinusów,
- Zastosowania trygonometrii.

W czasie warsztatów uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się najważniejszych faktów z historii dowodu w geometrii oraz nabierali wprawy w pokazywaniu, że pewne proste są równoległe / prostopadłe, że dany kąt ma konkretną miarę, że pewne dwa trójkąty są przystające / podobne, że pole X jest k razy większe niż pole Y, że dane cztery punkty leżą na jednym okręgu, itd.

Na koniec spotkania zostały przeprowadzone testy weryfikujące wiedzę uczestników po zapoznaniu się z materiałem. Wyniki testów jednoznacznie potwierdziły bardzo dobre opanowanie tematu przez uczestników.

Fot. ©Depositphotos/fikmik