Kryptografia

Zajęcia26 marca 2022 roku Akademia Pomorska w Słupsku przeprowadziła spotkanie akademickie dla uczniów szkół podstawowych pt. „Kryptografia”.

Tematem zajęć była historia kryptografii i podstawy współczesnych metod szyfrowania komputerowego. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu, na którym omówiono idee kryptografii, najważniejsze historyczne metody szyfrowania i najbardziej znane szyfry oraz sposoby deszyfracji, w tym metodę analizy częstości. Omówiono również matematyczne podstawy kryptografii współczesnej, w tym kongruencję i najważniejsze własności liczb pierwszych wykorzystywane w kryptografii. Przedstawiono również wybrane współczesne metody szyfrowania, w tym metody wymiany kluczy i szyfr RSA.

W pierwszej części ćwiczeń uczniowie wykorzystywali proste programy napisane w LabView do: zliczania częstości liter, szyfrowania i deszyfracji szyfrem z hasłem oraz bezpiecznej wymiany haseł. W drugiej części liczyli zadania matematyczne z kongruencji, wykorzystywali poznane na wykładzie metody szyfrowania do zaszyfrowania i odszyfrowania wiadomości, a także zapoznali się z nowymi, bardziej złożonymi metodami szyfrowania.

ZajęciaZajęcia