Roślinne menu – jak jedzą i piją rośliny?

W laboratorium9 kwietnia 2022 roku na Wydziale Biologii UG w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Roślinne menu – jak jedzą i piją rośliny?”. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin. Obejmowały wykład oraz warsztaty.

W pierwszej części wykładu uczniowie zapoznali się z kluczowymi aspektami procesu fotosyntezy – poznali różne rodzaje barwników fotosyntetycznych, dowiedzieli się w jaki sposób energia świetlna zamieniana jest w energię wiązań chemicznych oraz jak powstają produkty fotosyntezy, takie jak cukier i tlen. W drugiej części wykładu młodzież poznała funkcje wody w roślinie oraz drogi jej transportu w komórkach i tkankach. Uzyskała również informacje na temat wpływu różnych czynników na szybkość transpiracji.

Warsztaty obejmowały dwie części. W czasie pierwszej uczestnicy samodzielnie określali intensywność procesu fotosyntezy przy użyciu immobilizowanych komórek glonów oraz analizowali produkty fotosyntezy występujące u cebuli i pelargonii. Sprawdzali także, jakie barwniki kryją się w czerwonej kapuście, a także jak zmieniają się cząsteczki chlorofilu i antocyjanów w zależności od wartości pH.

W drugiej części warsztatów uczestnicy obserwowali pod mikroskopem proces plazmolizy w przygotowanych własnoręcznie preparatach z epidermy cebuli, tworzyli chemiczny ogród obrazujący zjawisko osmozy oraz sprawdzali wpływ różnych czynników na przepuszczalność błon plazmatycznych buraka zwyczajnego. Na warsztatach przedstawiono także zasadę działania potometru, za pomocą którego można badać szybkość pobierania wody przez tkanki roślinne.

W laboratorium