Matematyka w fizyce: Skalary – nie tylko ryby. Wektory – nie tylko organizmy przenoszące pasożyty, drobnoustroje zakaźne czy też materiał biologiczny.

Grupa młodzieży z nauczycielką2 kwietnia 2022 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Matematyka w fizyce: Skalary – nie tylko ryby. Wektory – nie tylko organizmy przenoszące pasożyty, drobnoustroje zakaźne, czy też materiał biologiczny”. Skierowane było do uczniów szkół średnich. Zajęcia odbyły się w formie stacjonarnej. Przygotowanie i poprowadzone zostały przez mgr inż. Dorotę Żarek i Marcina Stępniaka z Centrum Matematyki PG.

Spotkanie było podzielone na trzy części.

Podczas wykładu przedstawiono zagadnienia związane przestrzennym układem współrzędnych i omówiono jego orientację. Następnie omówiono wektory, ich długości oraz własności działań na wektorach. Wprowadzono definicje i własności iloczynu skalarnego, wektorowego oraz mieszanego. Wskazano zastosowania iloczynu wektorowego do obliczania pola równoległoboku i trójkąta, a także zastosowania iloczynu mieszanego do obliczania objętości równoległościanu i czworościanu.

Podczas ćwiczeń uczestnicy, korzystając z wiedzy nabytej na wykładzie, rozwiązywali różnego rodzaju zadania związane z wektorami.

Podczas zajęć w laboratorium komputerowym uczniowie wykorzystując darmowe oprogramowanie GeoGebra wykonywali aplety związane z obliczaniem pola trójkąta i równoległoboku jak również objętości równoległościanu i czworościanu. Prowadzący, widząc na jakim etapie są poszczególni uczestnicy, mogli im w razie potrzeby pomagać i udzielać wskazówek.

Przykładowe opinie uczniów:

Zajęcia o ciekawej tematyce, przeprowadzone w interaktywny sposób pozwalający na wyciągnięcie z nich sporej ilości wiedzy. Organizacja na bardzo wysokim poziomie, prowadzący ze świetnym podejściem.

Według mnie zajęcia zostały przeprowadzone zrozumiale i w miłej atmosferze. Zrozumiałam wszystkie przekazane przez panią informacje. Oboje z nauczycieli byli bardzo mili i wyrozumiali.

Zajęcia były prowadzone w bardzo miłej atmosferze. Był to dobrze spędzony czas gdzie nauczyłem się nowych rzeczy dużo wcześniej niż stałoby się to w szkole.

ĆwiczeniaW laboratorium komputerowymW laboratorium komputerowymW laboratorium komputerowym