Odkrywamy tajemnice ludzkiego ciała – naturalnego i bionicznego

Ćwiczenia

14 maja 2022 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Odkrywamy tajemnice ludzkiego ciała – naturalnego i bionicznego” organizowane przez Wydział Biologii UG. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej i obejmowały: wykład, ćwiczenia pod hasłem „W świecie zmysłów” oraz ćwiczenia dotyczące etycznych aspektów ingerencji techniki w ludzkie ciało.

Podczas wykładu uczestnicy zapoznali się z takimi zagadnieniami jak:
– przedmiot inżynierii biomedycznej i bioniki, przykłady zastosowań bionicznych rozwiązań różnych dziedzinach życia,
– krótka historia rozwoju protetyki – od starożytności po współczesne protezy bioniczne,
– inżynieria rehabilitacyjna: zasada działania i budowa egzoszkieletów,
– bioniczny narząd wzroku: proteza siatkówki Argus II, Brainport,
– implanty ślimakowe oraz aparaty słuchowe zakotwiczone w kości – budowa i zasada działania,
– sztuczne narządy – historia prac nad budową sztucznego serca: przykłady współcześnie stosowanych sztucznych serc, wyzwania przed którymi stają konstruktorzy sztucznych narządów, polskie sztuczne serce.

W ramach ćwiczeń pt. „W świecie zmysłów” uczestnicy dyskutowali na temat zmysłów, ich narządów oraz o rodzajach receptorów, dzięki którym możliwe jest odbieranie bodźców z otaczającego nas świata. Uczniowie zapoznali się również z podstawową anatomią ucha i oka oraz naszego największego narządu, czyli skóry. Następnie, za pomocą neurobiologicznych doświadczeń, krok po kroku przetestowali wrażliwość swoich zmysłów. Uczestnicy warsztatów poznali m.in. mechanizm działania percepcji, rozkładając na części pierwsze złudzenia optyczne. Wykonali test widzenia przestrzennego i zweryfikowali, które z ich oczu jest dominujące. Sprawdzili również wiek swojego słuchu i zbadali swoje zdolności audiofilskie. Uczniowie poznali pojęcie homunkulusa czuciowego i reprezentacji korowej oraz zbadali różnice w zagęszczeniu receptorów w wybranych okolicach skóry m.in.: na koniuszku nosa, dłoni i plecach. Na koniec spotkania – przywołując wyniki wszystkich doświadczeń – udało się odpowiedzieć na wcześniej zadane pytania: skąd bierze się choroba lokomocyjna, po co piratom przepaska na oku, a także dlaczego na starość mamy problemy ze słuchem.

W trakcie ćwiczeń dotyczących etycznych aspektów związanych z ingerencją techniki w ludzkie ciało pracujący w grupach uczestnicy mieli za zadanie opracować argumentację za lub przeciw takiej ingerencji. Uczestnicy zastanawiali m.in. nad:
– użyciem bionicznych protez w przypadkach nieuzasadnionych z medycznego punktu widzenia,
– organizacją konkursów sportowych, w których uczestniczą sportowcy wyposażeni w najwyżej klasy specjalistyczne protezy np. do sprintu (przypadek Oscara Pistoriusa),
– wprowadzaniem technicznych modyfikacji ludzkiego ciała w kontekście możliwości jakie stwarzają one chociażby do kolonizacji innych planet,
– wykorzystaniem egzoszkieletów w celach militarnych, a nie medycznych.

Podsumowaniem dla pracy w grupach była dyskusja na forum, która pozwoliła poznać argumentację wypracowaną przez poszczególne grupy.