Jak działa pamięć i dlaczego musimy zapominać?

Przy tablicy

1 października 2022 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Jak działa pamięć i dlaczego musimy zapominać?” organizowane przez Wydział Biologii UG. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej w pomieszczeniach wydziału i obejmowały: wykład, ćwiczenia poświęcone mnemotechnikom oraz ćwiczenia dotyczące procesów pamięciowych.

Podczas wykładu uczestnicy zapoznali się zagadnieniami dotyczącymi pamięci i zapominania. Poruszone zostały kwestie związane z:
- definicją pamięci, procesów pamięciowych oraz metapamięci,
- historią rozwoju badań nad pamięcią,
- metodami badań nad pamięcią,
- rodzajami pamięci (pamięć sensoryczna, krótkotrwała i długotrwała, deklaratywna, semantyczna, epizodyczna, proceduralna),
- rozwojem pamięci w trakcie życia,
- mózgową lokalizacją pamięci,
- zapominaniem – jego szybkością i teoriami próbującymi wyjaśnić przyczyny zapominania.

Podczas ćwiczeń poświęconych mnemotechnikom uczestnicy poznawali sprawdzone sposoby zapamiętywania. Pracując w zespołach, opracowywali materiał poświęcony poszczególnym mnemotechnikom, takim jak łańcuchowa metoda skojarzeń, system cyfrowo-literowy, mapa myśli, technika haków, rzymskiego pokoju, rymowanek, akronimów czy akrostychów. Następnie każdy z zespołów prezentował wyniki swojej pracy na forum, co pozwoliło pozostałym uczestnikom zajęć poznać wszystkie z wyżej wymienionych technik. Ponadto – w ramach praktyki – prezentowane mnemotechniki zostały użyte do zapamiętywania zagadnień z zakresu biologii.

Uczestnicy ćwiczeń dotyczących procesów pamięciowych za pomocą neurotestów, krok po kroku, przetestowali swoje zdolności pamięciowe, np. przy użyciu testu powtarzania wspak „n-back” sprawdzali swoją pamięć operacyjną. Ponadto poznali mechanizm zapamiętywania i rolę hipokampa w tym procesie. Przekonali się, że trening mózgu jest tak samo ważny jak trening ciała, a systematyczne ćwiczenia umysłowe pozwolą utrzymać pamięć w znakomitej kondycji. Dodatkowo uczniowie mieli okazję przetestować i ćwiczyć swoją szybkość psychomotoryczną i sprawdzić czas reakcji w Teście TMT (Trail Making Test) oraz teście VRT (Visual Reaction Time).

W większym gronieW mniejszym gronieWydział Biologii UG