Czego potrzebują rośliny, aby żyć

W laboratorium22 października 2022 roku na Wydziale Biologii UG w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie z biologii pt. „Czego potrzebują rośliny, aby żyć”. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności przez naukowców z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin – dr A. Baścik-Remisiewicz, mgr K. Błażejewską i mgr M. Zalewską. Każdy z uczestników brał udział w trzech opisanych poniżej warsztatach.

Na pierwszym warsztacie uczestnicy samodzielnie określali, jakie barwniki kryją się w pietruszce oraz czerwonej kapuście, a także jak zmienia się cząsteczka chlorofilu i antocyjanów w zależności od wartości pH. Ponadto uczestnicy analizowali produkty fotosyntezy występujące w komórkach cebuli i ziemniaka.

Na drugim warsztacie uczestnicy obserwowali pod mikroskopem proces plazmolizy w przygotowanych własnoręcznie preparatach z epidermy cebuli, tworzyli chemiczny ogród obrazujący zjawisko osmozy oraz sprawdzali wpływ różnych czynników na przepuszczalność błon plazmatycznych buraka zwyczajnego.

Na trzecim warsztacie uczestnicy mieli możliwość określenia żywotności nasion wybranych gatunków roślin użytkowych, wykrycia obecności ureazy w nasionach gromadzących różne materiały zapasowe (cukry, tłuszcze, białka), a także analizy cukrów magazynowanych w ziarniakach zbóż pod względem ich właściwości redukujących.

W laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratorium