Czy Homo sapiens to wyrodny krewny?

Dziewczęta ze szczurami

5 listopada 2022 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Czy Homo sapiens to wyrodny krewny?” organizowane przez Wydział Biologii UG. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej w pomieszczeniach wydziału i obejmowały: wykład, ćwiczenia zatytułowane „Zwierzęta w badaniach naukowych” oraz ćwiczenia dotyczące etycznych aspektów związanych wykorzystaniem zwierząt w różnych obszarach działalności człowieka.

Podczas wykładu uczestnicy zapoznali się z takimi zagadnieniami jak:
- zmiany morfologiczne, anatomiczne, fizjologiczne i psychologiczne, jakie wywołało udomowienie u zwierząt,
- źródła wiadomości o historii udomowienia zwierząt,
- historia udomowienia popularnych zwierząt (konie, bydło, świnie, psy, koty),
- konsekwencje udomowienia zwierząt i korzyści jakie czerpie z tego człowiek.

W pierwszej części ćwiczeń zatytułowanych „Zwierzęta w badaniach naukowych” zostały omówione najważniejsze kwestie i kontrowersje związane z wykorzystaniem zwierząt w tym celu, łącznie z przybliżeniem najpopularniejszych gatunków zwierząt w badaniach naukowych i skali ich wykorzystania. W drugiej części uczestnicy zapoznali się z warunkami, w których przetrzymywane są zwierzęta na Wydziale Biologii UG, z uwzględnieniem klatek bytowych, pożywienia, wzbogacenia środowiska itp., a także mieli okazję sprawdzić się w podstawowej obsłudze zwierząt laboratoryjnych. Na koniec zaprezentowane zostały przykłady badań eksperymentalnych, w których wykorzystywane są zwierzęta w neurobiologii.

Podczas ćwiczeń dotyczących etycznych aspektów związanych wykorzystaniem zwierząt w różnych obszarach działalności człowieka uczestnicy zapoznali się z argumentacją zwolenników i przeciwników przyznawania praw zwierzętom. Mieli też okazję przeanalizować, w jakich obszarach ludzkiej działalności wykorzystywane są zwierzęta. Ponadto uczestnicy dyskutowali nad etycznymi aspektami wykorzystania zwierząt przez człowieka. Pracując w grupach, uczniowie opracowywali argumenty za i przeciw różnym kwestiom związanych z tą problematyką.

WykładĆwiczeniaĆwiczenia