Wstęp do robotyki

Zajęcia10 grudnia 2022 roku w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (Filia Gdańsk) odbyło się spotkanie akademickie dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Wstęp do robotyki”.

Rozpoczęło się ono wykładem prowadzonym przez inż. Michała Hylę, podczas którego uczestnicy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa przy pracy z elektroniką oraz z podstawowymi zagadnieniami i zasadami programowania mikrokontrolerów i projektowania układów elektronicznych.

Po zakończeniu wykładu uczestnicy podzieleni na dwie grupy udali się na zajęcia praktyczne prowadzone przez Michała Hylę oraz Artura Szulista. W ramach warsztatów uczniowie tworzyli układy elektroniczne wykorzystujące wyjścia cyfrowe i analogowe, m.in. sterowanie diodą RGBW układy symulujące światła uliczne. Po przerwie uczestnicy warsztatów przystąpili do tworzenia układów związanych z ruchem, jak sterowany potencjometrami, ruchomy w dwóch osiach uchwyt na kamerę.

ZajęciaZajęciaZajęcia