Nowoczesna anatomia jako punkt wyjścia do badań podstawowych i klinicznych w medycynie

W laboratoriumW sobotę, 14 stycznia 2023 roku, odbyło się już 20. spotkanie z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Gdański Uniwersytet Medyczny”.

Dr hab. Przemysław Kowiański, prof. uczelni – Kierownik Zakładu Anatomii i Neurobiologii GUMed wygłosił wykład pt. „Nowoczesna anatomia jako punkt wyjścia do badań podstawowych i klinicznych w medycynie”. Na przestrzeni wieków, wraz z rozwojem wiedzy anatomicznej, następował postęp w dziedzinie nauk klinicznych. Coraz dokładniejsze poznanie budowy i funkcji ludzkiego ciała przyczyniało się do lepszego zrozumienia patomechanizmu wielu chorób i urazów oraz możliwości występowania groźnych powikłań, poprawy diagnostyki, a wreszcie podjęcia skuteczniejszego leczenia. W trakcie spotkania uczniowie szkół ponadpodstawowych zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi wybranych obszarów badań naukowych w zakresie anatomii klinicznej, neurobiologii, a także zastosowań wyników tych badań w rozwoju nowoczesnej diagnostyki i terapii.

W drugiej części spotkania uczniowie wzięli udział w czterech warsztatach praktycznych, podczas których zapoznali się z: podstawami osteologii i możliwościami wykorzystania wiedzy na temat budowy układu kostnego w praktyce; nowoczesnymi metodami obrazowania struktur ludzkiego ciała za pomocą Anatomage Table MT, Anatomage Inc., USA; Sectra Table F 14, Sectra AB, Sweden w anatomii klinicznej; wybranymi zagadnieniami budowy i funkcji serca oraz budową i funkcją mózgu. Warsztaty prowadzili asystenci z Zakładu Anatomii i Neurobiologii GUMed w składzie: mgr Ewelina Czuba-Pakuła, mgr Martyna Bayassi-Jakowicka, mgr Adriana Pszczolinska oraz mgr Natalia Melka. Natomiast spotkanie koordynowali: dr hab. Szymon Dziomba, mgr Michał Pikulski oraz prof. dr hab. Katarzyna Zorena.

WykładWykładW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratorium