Na tropie przestępców – na Akademii Pomorskiej w Słupsku

Sala wykładowa Daktyloskopia, traseologia, mikroskopia, balistyka. Pasjonaci fizyki podczas spotkania akademickiego na Akademii Pomorskiej w Słupsku mogli poznać praktyczne wykorzystywanie fizyki w kryminalistyce. Tradycyjnie zajęcia podzielono na dwie części – wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne.

Na wykładzie przedstawiono wybrane techniki stosowane w kryminalistyce – daktyloskopię, traseologię, mikroskopię oraz różne metody spektroskopowe. Przedstawiono nowoczesne metody spektrometrii masowej stosowane do wykrywania i analizy mikrośladów. Pokazano możliwości wykorzystania w kryminalistyce kamery termowizyjnej do badań „śladów termicznych” oraz promieniowania UV do ujawniania śladów biologicznych. 

W części praktycznej na uczniów czekały miedzy innymi zajęcia z balistyki, podczas których młodzi ludzie mogli przeprowadzić symulację w ocenie bezpiecznej odległości dla strzału z wiatrówki i broni snajperskiej oraz sprawdzić dla jakiej prędkości pocisku istnieje ryzyko przerwania skóry człowieka.  

Ale to nie wszystko. Podczas sobotnich zajęć uczniowie zapoznali się także ze specjalistycznym oprogramowaniem, służącym do obróbki powiększonych obrazów badanych mikrośladów, wykonywania różnego typu pomiarów oraz archiwizacji zdjęć, a także nauczyli się obsługi kamery termowizyjnej oraz zajmowali się badaniami wytrzymałościowymi różnych materiałów. 

Już niebawem opublikujemy harmonogram spotkań akademickich, które będą odbywały się w semestrze letnim. Szykują się kolejne pełne wrażeń soboty!