Pasożyty – obcy wewnątrz nas?

Wykład4 grudnia 2021 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie akademickie pt. „Pasożyty – obcy wewnątrz nas?” przeprowadzone przez pracowników Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii. Zajęcia obejmowały wykład oraz warsztaty.

Czytaj więcej...

Tworzenie aplikacji mobilnych w Android Studio, przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku

Prowadzący4 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z informatyki pt. „Tworzenie aplikacji mobilnych w Android Studio, przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Czytaj więcej...

Konstruujemy refraktometr

Konstruujemy refraktometr4 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki pt. „Konstruujemy refraktometr”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Czytaj więcej...

Co neurobiologia mówi o moralności?

Co biologia mówi o moralności?

5 czerwca 2021 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Co neurobiologia mówi o moralności?” zorganizowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia przeprowadzono w formule online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Obejmowały one wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne i konwersatoryjne.

Czytaj więcej...