Czego nauczyliśmy się od czasów greckich o liczbach pierwszych

Stos ośmiu książek na tle zieleni

20 marca 2021 roku Akademia Pomorska w Słupsku przeprowadziła w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” spotkanie akademickie z uczniami szkół ponadpodstawowych pt. „Czego nauczyliśmy się od czasów greckich o liczbach pierwszych”. Zajęcia odbyły się zdalnie na platformie Google Meet.

Czytaj więcej...

Czy za 1 grosz można kupić Mercedesa i inne zagadnienia z matematyki finansowej

Wykres i monety

6 lutego 2021 roku Akademia Pomorska w Słupsku przeprowadziła w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” spotkanie akademickie z uczniami szkół ponadpodstawowych pt. „Czy za 1 grosz można kupić Mercedesa i inne zagadnienia z matematyki finansowej”. Zajęcia odbyły się zdalnie na platformie Google Meet.

Czytaj więcej...

Chodzenie po mostach królewieckich, kolorowanie map i inne zagadnienia związane z teorią grafów

Kompas i wykresy

16 stycznia 2021 roku Akademia Pomorska w Słupsku przeprowadziła w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” spotkanie akademickie z uczniami szkół podstawowych pt. „Chodzenie po mostach królewieckich, kolorowanie map i inne zagadnienia związane z teorią grafów”. Zajęcia odbyły się zdalnie na platformie Google Meet.

Czytaj więcej...

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

17 kwietnia 2021 r. Gdański Uniwersytet Medyczny przeprowadził na platformie ZOOM spotkanie akademickie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” pt. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w Oddziale Intensywnej Terapii z udziałem pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznej i intensywnej opieki”.

Czytaj więcej...

Lektury w lustrze ekranu, czyli o adaptacji filmowej

Lektury w lustrze ekranu, czyli o adaptacji filmowej

Mimo pandemii, choć właściwiej byłoby powiedzieć: wbrew niej, 20 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie akademickie z zakresu kompetencji społecznych. Tym razem wykładowcy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zaproponowali uczniom klas 7 i 8 szkoły podstawowej zajęcia poświęcone zagadnieniu adaptacji filmowej. Spotkanie odbyło się za pomocą aplikacji Teams.

Czytaj więcej...