Odkrywanie praw przyrody

Uczniowie podczas zajęć technicznychUczestnicy Spotkań Akademickich z fizyki "Odkrywanie praw przyrody I" i "Odkrywanie praw przyrody II", które odbyły się 23 listopada 2019 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, mieli możliwość odkrywać prawidłowości zjawisk fizycznych (nazywanych prawami fizyki lub prawami przyrody) na podstawie analizy wyników samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów. 

Czytaj więcej...

Uczenie się i pamięć & Wentylacja płucna, mechanizm oddychania

Uczniowie w ławce podczas sporządzania notatek23 listopada Wydział Biologii UG gościł w swoich salach wykładowych uczniów szkół podstawowych w ramach realizowanego programu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”. Tym razem spotkania akademickie, obejmujące zarówno wykłady, jak również część warsztatową i laboratoryjną, dotyczyły procesu uczenia się i pamięci, a także wentylacji płucnej i mechanizmu oddychania. O fascynujących procesach zachodzących w naszym mózgowiu podczas uczenia się opowiadała Pani dr Dorota Myślińska. Wyjaśniła także na czym polega neuronalne podłoże pamięci, jaką rolę w procesie uczenia się mogą odgrywać emocje. Pan dr Ziemowit Ciepielewski na wykładzie pt.: „Higiena układu oddechowego” omówił mechanizm wentylacji płucnej, wyjaśnił czym jest surfaktant, omówił wieloczynnikowe podłoże astmy. 

Czytaj więcej...