Inne oblicza wojny

Szachy5 marca 2022 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie pt. „Inne oblicza wojny”. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników tego wydziału – dra Piotra Derengowskiego oraz dra Wacława Kulczykowskiego. Obejmowały wykład oraz warsztaty.

Czytaj więcej...

Kuferek różności fizycznych

W laboratorium

5 marca 2022 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie z fizyki. Zajęcia – w formie warsztatów pod wspólnym tytułem „Kuferek różności fizycznych” – poprowadzili dla uczniów szkół podstawowych pracownicy Zakładu Biomateriałów i Fizyki Medycznej oraz Zakładu Fotofizyki Molekularnej i Dydaktyki Fizyki.

Czytaj więcej...

Pierwsze kroki z WordPressem

Historia WordPress12 marca 2022 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie akademickie z informatyki pt. „Pierwsze kroki z WordPressem”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Składało się z wykładu oraz części praktycznej i laboratoryjnej.

Czytaj więcej...

Zjawiska galwaniczne

Zjawiska galwaniczne12 marca 2022 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie akademickie z fizyki pt. „Zjawiska galwaniczne”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Składało się z wykładu oraz części praktycznej i laboratoryjnej.

Czytaj więcej...