O kompleksach słów kilka…

WykładW sobotę, 5 lutego 2022 roku, odbyło się spotkanie akademickie, podczas którego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej gościł uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Ze względu na pandemię COVID-19 były to pierwsze takie stacjonarne zajęcia na tym wydziale od listopada 2019 roku. Pomimo tego w spotkaniu „O kompleksach słów kilka…” wzięło udział aż 50 osób.

Czytaj więcej...

Mierząc ku gwiazdom

W laboratorium

29 stycznia 2022 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie z fizyki. Zajęcia – w formie warsztatów pod wspólnym tytułem „Mierząc ku gwiazdom” – przeprowadzili pracownicy Zakładu Spektroskopii Atomowo-Molekularnej i Astrofizyki, Zakładu Fotofizyki Molekularnej i Dydaktyki Fizyki oraz Zakładu Fizyki Atomowej.

Czytaj więcej...

Artyści a genetyka

Wykład22 stycznia 2022 roku Gdański Uniwersytet Medyczny przeprowadził kolejne spotkanie ze szczególnie uzdolnionymi uczniami z województwa pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Tematem przewodnim tego wydarzenia były choroby rzadkie.

Czytaj więcej...

Odkrywamy tajemnice układu nerwowego

Ćwiczenia

15 stycznia 2022 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Odkrywamy tajemnice układu nerwowego” organizowane przez Wydział Biologii UG. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej i obejmowały wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne i konwersatoryjne.

Czytaj więcej...

Jak zreperować popsute ciało? – kilka słów o transplantacji

Jak zreperować popsute ciało? – kilka słów o transplantacji

8 stycznia 2022 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Jak zreperować popsute ciało? – kilka słów o transplantacji” organizowane przez Wydział Biologii UG. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej i obejmowały wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne i konwersatoryjne.

Czytaj więcej...