Spotkanie akademickie „Nie-metale, czyli co?” na Politechnice Gdańskiej

Nie/półmetale znane w starożytności

W sobotę, 7 listopada 2020 roku, odbyło się na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” pierwsze spotkanie akademickie w formie zdalnej. Taka forma spotkania była podyktowana obostrzeniami sanitarnymi, które obowiązywały ze względu na panującą pandemię COVID-19. Pomimo trudności pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przygotowali dla licealistów zajęcia, które pierwotnie miały się odbyć w formie stacjonarnej w maju. Hasło tego spotkania brzmiało „Nie-metale, czyli co?”, które nawiązywało do poprzedniego spotkania „Kolorowy świat metali i ich jonów”. W zajęciach wzięło udział 42 uczniów.

Czytaj więcej...

Powszechność promieniowania – czy to bezpieczne?

Powszechność promieniowania – czy to bezpieczne?24 października 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. „Powszechność promieniowania – czy to bezpieczne?”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, co spowodowane było zaistniałą sytuacją epidemiczną i obostrzeniami w związku z przejściem miasta Gdynia do strefy czerwonej.

Czytaj więcej...

Zanim lek trafi do apteki, czyli poszukiwania substancji leczniczych – relacja ze spotkania akademickiego na GUMed

Przykładowe syntezy substancji leczniczych17 października 2020 r. odbyło się online na platformie Zoom kolejne spotkanie akademickie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Czytaj więcej...

Genetyka w dochodzeniu epidemiologicznym - spotkanie akademickie na GUMed

Program dotyczący genomu30 maja 2020 r. odbyło się online na platformie ZOOM spotkanie akademickie pt. „Genetyka w dochodzeniu epidemiologicznym” dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z woj. pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia.

Czytaj więcej...