Liczby zespolone a geometria

Wykładowca stoi na schodach sali wykładowej, uczniowie mają rozłożone notatki i korzystają z urządzeń elektronicznychKolejne spotkanie akademickie z matematyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” odbyło się 7 grudnia 2019 r. Poświęcone było liczbom zespolonym i ich związkom z geometrią na płaszczyźnie.

Czytaj więcej...

Popularny Pitagoras na Politechnice Gdańskiej

Uczniowie siedzą w sali wykładowej i patrzą na ekran z wyświetlaną w tle prezentacją, wykładowca stoi po prawej stronie przy pierwszej ławce i drzwiach, drzwi otwarte

7 grudnia 2019 r. na Politechnice Gdańskiej, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, odbyło się ponownie spotkanie akademickie pt. „Twierdzenie Pitagorasa jakiego nie znacie”. Tematyka była tak bardzo interesująca dla uczniów, że wielu chętnym w zeszłym roku nie udało się zdobyć miejsca. Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez pracowników Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Zajęcia skierowane były do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Debata oksfordzka na Politechnice Gdańskiej? Czemu nie! Energia przyszłości wzbudza emocje!

Widok na audytorium w sali wykładowej23 listopada 2019 r. w Audytorium Maximum w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej dr inż. Jakub Karczewski wygłosił wykład, którego tematem była „Energia przyszłości”. Odbył się on w ramach spotkań akademickich projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”. Skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych. Frekwencja na wykładzie była duża (z zarejestrowanych 72 osób przyszło 64). Ponadto dodatkowo dołączyła grupa niezarejestrowanych w projekcie uczniów z jednej z trójmiejskich szkół.

Czytaj więcej...