Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

17 kwietnia 2021 r. Gdański Uniwersytet Medyczny przeprowadził na platformie ZOOM spotkanie akademickie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” pt. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w Oddziale Intensywnej Terapii z udziałem pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznej i intensywnej opieki”.

Czytaj więcej...

Lektury w lustrze ekranu, czyli o adaptacji filmowej

Lektury w lustrze ekranu, czyli o adaptacji filmowej

Mimo pandemii, choć właściwiej byłoby powiedzieć: wbrew niej, 20 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie akademickie z zakresu kompetencji społecznych. Tym razem wykładowcy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zaproponowali uczniom klas 7 i 8 szkoły podstawowej zajęcia poświęcone zagadnieniu adaptacji filmowej. Spotkanie odbyło się za pomocą aplikacji Teams.

Czytaj więcej...

Pasożyty – obcy wewnątrz nas?

Pod mikroskopem

20 marca 2021 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie dla uczniów szkół podstawowych pt. „Pasożyty – obcy wewnątrz nas?”.

Zajęcia zostały przeprowadzone w formule online na platformie Microsoft Teams przez pracowników Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii. Obejmowały one wykład oraz ćwiczenia.

Czytaj więcej...

Otoczenie magnetyczne

Otoczenie magnetyczne13 marca 2021 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki pt. „Otoczenie magnetyczne”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Czytaj więcej...

Światło w odkrywaniu tajemnic morza

Światło w odkrywaniu tajemnic morza

5 grudnia 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. „Światło w odkrywaniu tajemnic morza”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Czytaj więcej...