Spotkanie inauguracyjne w Słupsku

Spotkanie inauguracyjne w projekcie Zdolni z Pomorza-SłupskPrezydent Miasta Słupska - Robert Biedroń oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych - Renata Draszanowska zaprosili najzdolniejszą młodzież wraz z opiekunami prawnymi oraz przedstawicieli mediów na spotkanie inaugurujące projekt "Zdolni z Pomorza - Słupsk". Odbyło się ono 23 listopada 2016 roku w siedzibie ZSEiT przy ul. Partyzantów 24, gdzie zlokalizowane jest Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego. Obecni byli również partnerzy projektu, m. in. wykładowcy z Akademii Pomorskiej, nauczyciele, którzy już niedługo spotkają się z młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki i informatyki, jak i dyrektorzy słupskich szkół i placówek.

Uczestników i obserwatorów projektu powitała z-ca prezydenta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka, która przedstawiła główną ideę przedsięwzięcia, a następnie wręczyła uczniom dyplomy, gratulując im zakwalifikowania się do projektu.

Więcej informacji w dalszej części artykułu.

Dyrektor ZSEiT - Renata Draszanowska, szkoły, która stała się Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprezentowała formy wsparcia oferowane uczniom w ramach projektu oraz przedstawiła osoby zaangażowane w jego realizację.

W dalszej części spotkania odbył się wykład dr Małgorzaty Turowskiej z Akademii Pomorskiej , która przygotowała ciekawe wystąpienie pt. "O niczym, czyli o zerze".

Następnie rodzice uczestniczyli w prelekcji na temat specyfiki funkcjonowania ucznia szczególnie uzdolnionego. Przeprowadziła ją Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.  Z kolei uczniowie spotkali się w tym czasie z nauczycielami, którzy prowadzić będą zajęcia pozalekcyjne. Była to doskonała okazja do wstępnej integracji oraz nakreślenia planu interesujących uczniów tematów.

Współczesny świat potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, a jak pokazują doświadczenia rozwiniętych społeczeństw, najlepszą jest inwestycja w człowieka. Chcąc inwestować w uczniów, należy kształtować w nich kreatywność, rozwijać wiedzę i umiejętności,  podtrzymywać w nich wiarę w siebie i wysoką samoocenę. Projekt "Zdolni z Pomorza Słupsk" został skonstruowany tak, by spełnić te oczekiwania.

Młodzież z dyplomami podczas inauguracji projektu Zdolni z Pomorza-SłupskMłodzież z dyplomami podczas inauguracji projektu Zdolni z Pomorza-Słupsk

Spotkanie inauguracyjne w projekcie Zdolni z Pomorza-Słupsk - widok z tyłu sal