Trzydziestu czterech uczniów dołączyło do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski. Uroczysta inauguracja za nami

Gazetka ścienna na temat projektu Zdolni z PomorzaDzisiejsza inauguracja wsparcia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” jest już siódma z kolei. Zajęcia z uczniami zdolnymi w człuchowskim Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego prowadzone są od 2011 roku – powiedziała Sylwia Rekowska, rozpoczynając uroczystą inaugurację projektu w Człuchowie. 

W bieżącym roku szkolnym w projekcie „Zdolni z Pomorza” uczestniczy 64 uczniów powiatu człuchowskiego, nowych utalentowanych uczestników dołączyło do projektu 34. Oprócz wsparcia z obszaru matematyki, informatyki i fizyki po raz pierwszy wsparciem objęci zostali uczniowie z obszarów chemii, biologii i kompetencji społecznych.


Uroczysta inauguracja wsparcia  szczególnie uzdolnionych uczniów powiatu człuchowskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” odbyła się 22 listopada w auli Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Na uroczystości byli obecni: Piotr Bojko z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, kierownik przedsięwzięcia strategicznego projektu „Zdolni z Pomorza”, Władysław Strojk, dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki –  odpowiedzialny za zarządzanie projektem w części obejmującej zadania partnera, Marzena Kroplewska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Barbara Leśniewska, wizytator Kuratorium Oświatowego, dr Stanisław Domachowski z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z Politechniki Gdańskiej, dyrektorzy szkół powiatu człuchowskiego, nauczyciele uczestniczący w projekcie, rodzice i uczniowie – uczestnicy projektu.

Piotr Bojko opowiedział w kilku słowach o projekcie, wsparciu uczniów, zachęcił do korzystania z różnych form wsparcia. Władysław Strojk i Barbara Leśniewska pogratulowali uczniom uczestnictwa w projekcie i życzyli wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy. 
Kolejnym punktem spotkania inauguracyjnego był wykład dr Stanisława Domachowskiego, który opowiedział w interesujący sposób o układach równań liniowych. Na zakończenie omówiono sprawy organizacyjne a następnie  młodzież przeszła do sal ze swoimi nauczycielami, aby omówić termin spotkań.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia  umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych.
W ramach wsparcia uczestnicy będą brać udział w: 
•              zajęciach pozalekcyjnych 
•              warsztatach  rozwijających kreatywność (zajęcia integracyjne i tematyczne warsztaty psychologiczne)
•              wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne
•              spotkaniach akademickich
•              kółkach olimpijskich
•              kursach e-learningowych
•              lidze zadaniowej i konkursie projektów
•              konferencjach naukowych
•              warsztatach specjalistycznych
•              obozach naukowych
•              spotkaniach autorskich i DKF
•              stypendia
•              uzupełniające formy wsparcia: (wizyty w zakładach pracy, wycieczki do parków naukowo-technologicznych; spotkania z naukowcami i pracodawcami)


Inauguracja projektu Zdolni z Pomorza w powiecie człuchowskimInauguracja projektu Zdolni z Pomorza w powiecie człuchowskim

Inauguracja projektu Zdolni z Pomorza w powiecie człuchowskimInauguracja projektu Zdolni z Pomorza w powiecie człuchowskim

Inauguracja projektu Zdolni z Pomorza w powiecie człuchowskim