W powiecie gdańskim Zdolni z Pomorza ruszyli pełną parą

Inauguracja projektu Zdolni z Pomorza w powiecie gdańskimW Pruszczu Gdańskim w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące projekt Zdolni z Pomorza w powiecie gdańskim.

Przybyłych, w imieniu starosty, powitał Piotr Kaliński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, który podkreślił znaczenie dla starostwa projektów wspierających rozwój młodych i zdolnych osób z naszego regionu. Dalszą cześć spotkania poprowadził dr Jan Kopiński – opiekun pedagogiczno-metodyczny w naszym powiecie. Przedstawił cele i założenia projektu, a zwłaszcza nastawienie na rozwój indywidualnych zdolności uczniów. Podkreślił, jak ważny jest rozwój uczniów, nabywanie przez nich umiejętności bycia liderem w swoim otoczeniu oraz tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Opiekun pedagogiczno-metodyczny przedstawił kadrę pedagogiczną, zreferował już dokonane osiągnięcia uczniów z poprzedniego roku i powitał nowych uczestników. Po spotkaniu rodzicie oraz ich dzieci zadawali dużo pytań, wykazując swoje zainteresowanie wspólną realizacją projektu.

Inauguracja projektu Zdolni z Pomorza w powiecie gdańskimInauguracja projektu Zdolni z Pomorza w powiecie gdańskim