Dyplomy i uznanie – ważna rzecz

Piotr Kowalczuk wręcza uczniom dyplomy200 wyjątkowo utalentowanych gdańszczan dołączyło do projektu „Zdolni z Pomorza”. To dobry moment, żeby celebrować sukces i otrzymać z rąk prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej dyplom i usłyszeć słowa uznania. 

W Gdańsku działają dwa Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, LCNK nr 1 z siedzibą w III LO oraz LCNK nr 2 - z siedzibą w VIII LO, dlatego świętowano przez dwa dni. 

Dyplomy w  III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku wręczano 10 kwietnia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej - Piotr Kowalczuk. Natomiast 12 kwietnia w LCNK w VIII Liceum Ogólnokształcącym dyplomy wręczał Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego. W obu tych uroczystościach uczestniczyła Dorota Granoszewska-Babiańska, kierownik  referatu aktywizacji zawodowej i społecznej – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego będącego liderem projektu.  

Warto dodać, że do dwóch  Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego uczęszcza obecnie ok. 320 uczniów klas VII SP, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, w tym ok. 200 nowych uczestników  od roku szkolnego 2017/2018. A w realizację projektu jest zaangażowanych 29 nauczycieli i dwóch lokalnych opiekunów pedagogiczno-metodycznych.

Oprócz udziału w zajęciach przedmiotowych uczniowie mogą brać udział w zajęciach rozwijających kreatywność, otrzymywać wsparcie stypendialne oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach na szczeblu regionalnym, organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli i Urząd Marszałkowski lub wyjazdach naukowych, konkursach projektów lub lidze zadaniowej oraz w spotkaniach akademickich organizowanych przez uczelnie wyższe. Projekt potrwa do końca roku szkolnego 2020/2021.