„Z Wami Gdynia będzie jeszcze lepsza!”

Spotkanie dla rodziców - rozmowy w kuluarach17 października o godzinie 17.00 w Gdyńskim Centrum Kultury rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w projekcie „Zdolni z Pomorza – Gdynia”. Imprezę poprowadziła Alicja Pranga, która koordynuje projekt z ramienia gdyńskiego magistratu.

Jako pierwsza wystąpiła Krystyna Przyborowska – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. Przedstawiła lokalnych opiekunów pedagogiczno-metodycznych (Ryszarda Szubartowskiego i Grzegorza Urgacza), dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP, które w Gdyni pełni rolę Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (Wiesława Kosakowskiego) i pozostałych gości. Skorzystała także z okazji, by podziękować za zaangażowanie pracownikom Referatu Projektów Edukacyjnych w kierowanym przez siebie Wydziale Edukacji. Nawiązując do sięgającej 2002 roku gdyńskiej tradycji wręczania maturzystom kubków z hasłami mającymi wzmocnić ich wiarę we własne siły, sparafrazowała hasło prezydenta Wojciecha Szczurka, które jednego roku trafiło na kubki. Zwróciła się do gdyńskich Zdolnych z Pomorza słowami: - Z Wami Gdynia będzie jeszcze lepsza!

Następnie głos zabrał Tomasz Michlewicz z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Opowiedział o osiągnięciach projektu „Zdolni z Pomorza” na poziomie całego województwa. Nakreślił skalę przedsięwzięcia, którą dobrze odzwierciedla chociażby liczba ponad 10 tysięcy osób, które w ubiegłym roku zgłosiły chęć udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej. Tomasz Michlewicz mówił także o roli „Zdolnych z Pomorza” w kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych stanowiących połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Zwrócił także uwagę na fakt, że ze względu na warunki życia we współczesnym świecie coraz istotniejsze staje się skupienie na kształtowaniu umiejętności międzykulturowych.

Kolejnym prelegentem była Aneta Grygiel-Dorszewska – kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. Dokonała ona prezentacji projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia”, który jest realizowany od 2016 roku, a jego budżet to prawie 1,5 mln zł. Przypomniała cel projektu, którym jest pomoc uzdolnionej młodzieży poprzez właściwą diagnozę i dobór form wsparcia dostosowanych do potrzeb konkretnej osoby. Omówiła formy wsparcia dostępne w ramach projektu i wymieniła partnerów, którzy je realizują. Następnie przedstawiła działania zrealizowane w minionym roku szkolnym. Podała też adresy do miejsc w Internecie, gdzie gdyńscy Zdolni z Pomorza i ich rodzice znajdą przydatne dla siebie informacje: http://edukacja.gdynia.pl/category/projekty-edukacyjne/zdolni-z-pomorza/https://www.facebook.com/gdyniaedukacyjna.gdynia.

Następnie wyświetlony został film promujący projekt „Zdolni z Pomorza – Gdynia”. Obok nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i uczniów, którzy opowiadali o licznych korzyściach, jakie odnoszą, uczestnicząc w projekcie, wystąpił w nim także wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – Bartosz Bartoszewicz.

Kolejnym punktem programu był wykład psychologa – Izabeli Niedźwiedzkiej pt. „Wybitne mózgi w szkolnych ławkach, czyli jak wspierać potencjał najzdolniejszych”. Psycholog mówiła o tym, jak trudno jest być zdolnym i dźwigać ciężar swojej wyjątkowości w szkole. Podkreśliła, że oprócz wysokiego potencjału ważna jest motywacja i odwaga. Wskazała także metody, jak je w sobie obudzić i pielęgnować. Podała kilka naukowo udowodnionych sposobów na skuteczną naukę. Mówiła, że karmimy neurony, bawiąc się, rysując, czytając czy śpiewając. I że nasze mózgi najlepiej uczą się w ruchu, w przyjaznej atmosferze oraz kiedy towarzyszą temu przyjemne emocje. Zwróciła uwagę na to, że mózg musi wiedzieć, po co się uczy i dlatego potrzebuje, by mu to odpowiednio uargumentować. Podkreśliła także, iż rolą szkoły i innych form grupowego nauczania jest nie tylko doprowadzenie do przyswojenia określonych informacji, ale także m.in. kształtowanie umiejętności komunikowania się, radzenia sobie z problemami, stresem i porażkami, uczenie samopoznania, adekwatnej samooceny i kształtowanie szeroko pojętych relacji (opartych nie tylko na rywalizacji, ale przede wszystkim na wzajemnym wsparciu).

Po tym wystąpieniu zaproszono wszystkich na poczęstunek i zachęcano do prowadzenia rozmów w kuluarach. Na zakończenie uczestnicy uroczystości obejrzeli przejmujący spektakl – dramat Ingmara Villqista pt. „Noc Helvera” w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza.

Tablica informacyjna prezentująca projekt Zdolni z PomorzaInformacja - Zdolni z Pomorza pierwsze piętro

DekoracjaPlakat z informacją dotyczącą inauguracji

Plakat - Gdynia edukacyjnaUczniowie wraz z rodzicami podczas spotkania inauguracyjnego

Uczniowie wraz z rodzicami podczas spotkania inauguracyjnegoWystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Gdyni

Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w GdyniWystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Gdyni

Prezentacja Zdolni z PomorzaWystąpienie pani psycholog

CateringCatering

Rozmowy w kuluarachRozmowy w kuluarach