Blisko 30 nowych Zdolnych w projekcie!

Prezentacja na laptopie

Starostwo Powiatowe w Chojnicach wraz z tamtejszą Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zakończyło rekrutację uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”. Działania obejmowały promocję przedsięwzięcia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz przeprowadzenie dwóch etapów diagnozy, tj. oceny predyspozycji uczniów oraz Testu Uzdolnień Kierunkowych.

Od bieżącego roku szkolnego aż 29 nowych uczniów rozpocznie swoją przygodę w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”. Łącznie we wsparciu tym uczestniczy już 89 osób.

Tegoroczna inauguracja z uwagi na ciągle trwającą sytuację epidemiczną odbyła się 25 listopada online.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach p. Irena Laska zaprezentowała szczegółowe założenia projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, w tym formy wspierania ucznia uzdolnionego.

W ramach projektu realizowane są m.in. takie działania, jak:
- zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, czy rozwijające kompetencje społeczne,
- warsztaty rozwijające kreatywność,
- udział w spotkaniach akademickich,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą założeń przedsięwzięcia.

Stanisław Skaja – Członek Zarządu Powiatu Chojnickiego – życzył nowym „rekrutom” oraz wszystkim uczestnikom projektu dużo wytrwałości i zaangażowania.