Wypłacono II transzę stypendiów na realizację projektów

Komputer

Trwają prace uczestników konkursu projektów nad zgłoszonymi do tej rywalizacji przedsięwzięciami. Zgodnie z regulaminem konkursu po upływie połowy okresu przeznaczonego na opracowanie projektu uczestnicy byli zobowiązani złożyć sprawozdania cząstkowe. Pozytywna ocena tych sprawozdań stanowiła przepustkę do udziału w dalszej części konkursu, a w wypadku uczniów, którzy uzyskali stypendium – była dodatkowo warunkiem wypłaty drugiej jego transzy.

Czytaj więcej...

Stypendia na realizację projektów uczniowskich zostały przyznane!

Komputer3 października 2019 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2019/2020 wysokości oraz okresu wypłacania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na przygotowanie i realizację projektów uczniowskich zgłoszonych do udziału w Konkursie projektów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Czytaj więcej...

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację projektu

IKomputernformujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o stypendium na realizację projektu w roku szkolnym 2019/2020. Na wnioski czekamy do 15 lipca 2019 r.

O stypendium może ubiegać się zespół uczniowski (min. grupa składająca się z 2 osób), który realizować będzie projekt na potrzeby konkursu projektów. Możecie starać się o wsparcie finansowe na realizację projektu, jeśli:

Czytaj więcej...

Wypłacono II transzę stypendiów dla uczestników konkursu projektów

Grupa uczniów trzymająca zeszytyUczestnicy konkursu projektów intensywnie pracują nad zgłoszonymi projektami. Zgodnie z regulaminem konkursu po upływie połowy okresu przeznaczonego na opracowanie projektu uczestnicy składają sprawozdanie cząstkowe. Pozytywna ocena sprawozdania umożliwia udział w dalszej części konkursu, a w wypadku tych uczniów, którzy uzyskali stypendium jest dodatkowo warunkiem wypłaty drugiej transzy wsparcia finansowego. 

Czytaj więcej...