Stypendia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2018/2019 przyznane!

Mikroskop27 września 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu Zdolni z Pomorza” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

W ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2018/2019 wpłynęło 9 wniosków o stypendium, obejmujących łącznie 21 stypendystów. W związku z dostępnością środków finansowych w budżecie projektu oraz pozytywną oceną merytoryczną wszystkich wniosków, przyznano stypendia wszystkim wnioskującym uczniom. Przyznane kwoty stypendiów uwzględniają szacunkowe budżety zawarte w opisach projektów stanowiących załącznik do wniosku o stypendium. Jesteśmy przekonani, że planowane projekty będą wyjątkowe, a ich realizacja będzie ułatwiona dzięki wsparciu finansowemu.

Informacja o przyznaniu stypendiów została udostępniona w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Gratulujemy stypendystom!

Fot. ©Depositphotos/fikmik