Stypendia na realizację projektów uczniowskich zostały przyznane!

Komputer3 października 2019 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2019/2020 wysokości oraz okresu wypłacania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na przygotowanie i realizację projektów uczniowskich zgłoszonych do udziału w Konkursie projektów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

W tegorocznym naborze wpłynęło 13 wniosków o stypendium łącznie dla 33 osób. Stypendia zostały przyznane 11 wnioskującym zespołom (28 stypendystom). Przyznane kwoty uwzględniają szacunkowe budżety zawarte w opisach projektów.

Jesteśmy przekonani, że nasi stypendyści podczas realizacji projektów wiele się nauczą i osiągną rezultaty stanowiące powszechną korzyść, a uzyskane wsparcie finansowe znacząco im ułatwi realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Informacja o przyznaniu stypendiów została udostępniona w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Serdecznie gratulujemy stypendystom!

Fot. ©Depositphotos/ Sergey Gavrilichev