Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację projektu

IKomputernformujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o stypendium na realizację projektu w roku szkolnym 2019/2020. Na wnioski czekamy do 15 lipca 2019 r.

O stypendium może ubiegać się zespół uczniowski (min. grupa składająca się z 2 osób), który realizować będzie projekt na potrzeby konkursu projektów. Możecie starać się o wsparcie finansowe na realizację projektu, jeśli:

1) w roku szkolnym 2019/2020 będziecie pobierać naukę na terenie województwa pomorskiego,
2) w roku szkolnym 2019/2020 będziecie kontynuować naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej albo w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
3) jesteście uczestnikami projektu i korzystacie ze wsparcia Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK),
4) aktywnie korzystacie z form wsparcia oferowanych w ramach naszego projektu, a to znaczy, że możecie się wykazać wysoką frekwencją podczas zajęć pozalekcyjnych w LCNK (wymagana min. 60% frekwencja) lub pozytywną opinią mentora; wzięliście udział w minimum jednej akademickiej formie wsparcia (np. spotkanie akademickie, kółko olimpijskie, warsztat tematyczny, e-learning) oraz w minimum jednej regionalnej formie wsparcia (np. konkurs projektów, Pomorska Liga Zadaniowa, Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa, spotkanie autorskie).

Wniosek o przyznanie stypendium składa opiekun pedagogiczno-metodyczny, który oprócz danych teleadresowych i osobowych członków zespołu projektowego, już na etapie ubiegania się o świadczenia finansowe powinien podać tytuł projektu, obszar dziedzinowy projektu (matematyczno-fizyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, kompetencji społecznych) a także opis projektu konkursowego (wzory dokumentów publikujemy pod artykułem).

Po wypełnieniu formularza w generatorze wniosku, należy go wydrukować i opatrzyć go we wskazanych miejscach:
1) pieczęcią wnioskodawcy,
2) podpisem wnioskodawcy,
3) podpisem pełnoletniego ucznia, a w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisem rodzica/opiekuna prawnego (podpisy składane są odrębnie dla każdego z członków zespołu projektowego),
4) podpisem nauczyciela – opiekuna zespołu,
5) podpisem mentora (jeśli dotyczy).

Generator wniosku

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 15 lipca 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium Zdolni z Pomorza”. Drugi egzemplarz wniosku proszę zachować u siebie!

Załączniki do wniosku:
Załącznik nr 1 – oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium – stanowi integralną część wniosku,
Załącznik nr 2 – informacja na temat objęcia opieką przez LCNK oraz aktywności ucznia w ramach przedsięwzięcia strategicznego, potwierdzona przez wnioskodawcę – stanowi integralną część wniosku,
Załącznik nr 3 do wniosku – opis projektu konkursowego, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania,
Załącznik nr 4 do wniosku – opinia mentora – jeśli uczeń ma przyznaną opiekę mentorską – stanowi integralną część wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Karolina Krzemińska, tel. 58 32 68 418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Paula Siemińska, tel. 58 32 68 418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 jest wsparciem przyznawanym w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Dokumenty do pobrania:
UCHWAŁA NR 102/VIII/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały – regulamin przyznawania stypendiów
Regulamin "Konkursu projektów" w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"
Załącznik nr 1 do regulaminu "Konkursu projektów" – wskazówki dla uczestników
Załącznik nr 2 do regulaminu "Konkursu projektów" – harmonogram
Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: DOC
Wzór opisu projektu konkursowego w formacie DOC

Fot. ©Depositphotos/ Sergey Gavrilichev