Projekty już nie będą takie same! Stypendium od marszałka na realizację innowacji

Naukowcy przy komputerze w laboratoriumW tegorocznym konkursie projektów pozytywnie nas zaskoczyliście, przedstawiając ponad 60 projektów. Aż dziewiętnaście z nich zostało nagrodzonych. Brawo! Poziom był naprawdę wysoki! Ale wielu z Was podczas prezentacji efektów swojej pracy wspominało o różnych utrudnieniach m.in. o braku środków finansowych, dlatego chcemy Wam pomóc! Możecie ubiegać się o stypendium na realizację projektu w roku akademickim 2018/2019. To nasza nowa forma wsparcia! Na wnioski czekamy do 16 lipca. 

O stypendium może ubiegać się zespół uczniowski (min. grupa składająca się z 2 osób), który realizować będzie projekt na potrzeby konkursu projektów.  

Możecie starać się o wsparcie finansowe na realizację projektu, jeśli: 
1) mieszkacie w województwie pomorskim,
2) kontynuujecie naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum albo w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2018/2019,
3) jesteście uczestnikami projektu i korzystacie ze wsparcia Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK),
4) aktywnie korzystacie z form wsparcia oferowanych w ramach naszego projektu, a to znaczy, że możecie się wykazać wysoką frekwencją podczas zajęć pozalekcyjnych w LCNK (wymagana min. 60% frekwencja), osoby objęte opieką mentorską mogą przedstawić pozytywną opinię mentora; wzięliście udział w minimum jednej akademickiej formie wsparcia (np. spotkania akademickie, kółka olimpijskie, warsztaty tematyczne, itp.) oraz w minimum jednej regionalnej formie wsparcia (np. konkurs projektów, Pomorska Liga Zadaniowa, Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa, spotkania autorskie, dyskusyjny klub filmowy). 

Wniosek o przyznanie stypendium składa opiekun pedagogiczno-metodyczny, który oprócz danych teleadresowych i osobowych członków zespołu projektowego, już na etapie ubiegania się o świadczenia finansowe powinien podać tytuł projektu, obszar dziedzinowy projektu (matematyczno-fizyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, kompetencji społecznych) a także opis projektu konkursowego (wzory dokumentów opublikowaliśmy pod artykułem).

Po wypełnieniu formularza w generatorze wniosku, należy go wydrukować i opatrzyć go we wskazanych miejscach: 
1) pieczęcią wnioskodawcy,
2) podpisem wnioskodawcy,
3) podpisem pełnoletniego ucznia, a w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisem rodzica/opiekuna prawnego (podpisy składane są odrębnie dla każdego z członków zespołu projektowego),
4) podpisem nauczyciela – opiekuna zespołu,
5) podpisem mentora (jeśli dotyczy).

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 16 lipca 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium Zdolni z Pomorza”. Drugi egzemplarz wniosku zachować u siebie!

Załączniki do wniosku:Załącznik nr 1 – oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia, odrębne dla każdego z uczniów uczestniczących w zespole – stanowi integralną część wniosku,
Załącznik nr 2 – informacja na temat objęcia opieką przez LCNK oraz aktywności ucznia w ramach przedsięwzięcia strategicznego, potwierdzona przez Wnioskodawcę – stanowi integralną część wniosku,
Załącznik nr 3 do wniosku – opis Projektu konkursowego, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania,
Załącznik nr 4 do wniosku – opinia mentora – jeśli uczeń ma przyznaną opiekę mentorską – stanowi integralną część wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Karolina Krzemińska, tel. 58 32 68 418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Paula Siemińska, tel. 58 32 68 418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 jest wsparciem przyznawanym w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Fot. ©Depositphotos/alexraths 

 

Uchwała Nr 485/XLV/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

Regulamin „Konkursu projektów" organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza"

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: DOC...

 

Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: ODT

 

Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: PDF

 

Wzór opisu projektu konkursowego w formacie DOC

 

Wzór opisu projektu konkursowego w formacie ODT