Wypłacono II transzę stypendiów na realizację projektów

Komputer

Trwają prace uczestników konkursu projektów nad zgłoszonymi do tej rywalizacji przedsięwzięciami. Zgodnie z regulaminem konkursu po upływie połowy okresu przeznaczonego na opracowanie projektu uczestnicy byli zobowiązani złożyć sprawozdania cząstkowe. Pozytywna ocena tych sprawozdań stanowiła przepustkę do udziału w dalszej części konkursu, a w wypadku uczniów, którzy uzyskali stypendium – była dodatkowo warunkiem wypłaty drugiej jego transzy.

Komisja konkursowa dokonała oceny złożonych sprawozdań cząstkowych. Lista projektów, z których sprawozdania oceniono pozytywnie dostępna jest tutaj.

Realizacja 10 projektów z tej listy została wsparta stypendiami. Wypłacono je 26 uczniom tworzącym te 10 zespołów projektowych. Łączna wartość tegorocznych stypendiów to 32 000 zł.

Fot. ©Depositphotos/ Sergey Gavrilichev