Powiat chojnicki: Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia

Zdjęcie grupowe uczniów przed budynkiem Starostwa Powiatowego w ChojnicachUczniowie odebrali już świadectwa, gratulacje i nagrody, jednak to nie koniec sukcesów. 40 uczniów, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” otrzymało w Starostwie Powiatowym w Chojnicach stypendia.

Miniony czas to okres niezwykle intensywnej pracy. Podopieczni bardzo chętnie uczestniczyli nie tylko w zajęciach pozalekcyjnych, ale także w spotkaniach akademickich organizowanych przez uczelnie wyższe. Dodatkową formą wsparcia były liczne konkursy, koła olimpijskie oraz kursy e-learningowe. W imieniu rodziców słowa uznania wobec przedstawicieli powiatu złożył Kazimierz Fiałkowski, dziękując za realizację inicjatywy wspierania młodych ludzi. Z wielkim zadowoleniem możemy stwierdzić, że mamy świetnych uczniów, wspaniałych nauczycieli, dobrych rodziców, których mądra współpraca motywuje nasze pociechy do wytężonej pracy.

Powiat chojnicki złożył formularze zgłoszeniowe 10 uczniów w obozie naukowym w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania  Fizycznego i Sportu w Gdańsku na Górkach Zachodnich. Zespół weryfikuje wnioski, dla uczniów biorących udział w powiatowym projekcie przewidziano łącznie 4 miejsca. Z niecierpliwością czekamy na werdykt. Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Uczniowie podczas uroczystego wręczenia stypendiówWręczenie uczniowi stypendium

Wręczenie uczniowi stypendiumWręczenie uczniowi stypendium