Spotkania informacyjno-instruktażowe dotyczące Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” [Aktualizacja: formularze rejestracyjne i regulaminy]

Nauczycielka w sali lekcyjnej na tle tablicy

Zapraszamy!

Spotkania informacyjno-instruktażowe dotyczące Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”

Szkolenia dla nauczycieli – Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z biologii, chemii, matematyki, informatyki, fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne

Czytaj więcej...