Szkolenia dla nauczycieli (chemia, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne)

Nauczycielka w sali lekcyjnej na tle tablicySerdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem uzdolnionym do udziału w spotkaniach szkoleniowych z chemii, matematyki, fizyki, informatyki, biologii oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

W programie szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie zadań konkursowych z poszczególnych przedmiotów, w tym z Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”.

Wszystkie szkolenia mają formę zdalną i są bezpłatne. Rekrutacja na szkolenia możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji (poniżej).

Czytaj więcej...

Szkolenia dla nauczycieli – Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” [Aktualizacja]

Nauczycielka z uczniamiNauczycieli przygotowujących uczniów do Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowych z chemii, matematyki, fizyki, informatyki, biologii i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

Zapraszamy również nauczycieli, których szkoły nie wzięły udziału w bieżącej edycji konkursowej.

W programie szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie zadań konkursowych z poszczególnych przedmiotów. Podana zostanie treść zadań z ubiegłorocznego konkursu oraz komentarz do prac przedstawianych przez uczniów.

Wszystkie szkolenia mają formę zdalną i są bezpłatne. Szkolenia z każdego przedmiotu odbywać się będą w dwóch częściach w wymiarze czasu – 2 h. Rekrutacja na szkolenia możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji (poniżej).

Czytaj więcej...

Spotkania informacyjno-instruktażowe dotyczące Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” [Aktualizacja: formularze rejestracyjne i regulaminy]

Nauczycielka w sali lekcyjnej na tle tablicy

Zapraszamy!

Spotkania informacyjno-instruktażowe dotyczące Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”

Szkolenia dla nauczycieli – Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z biologii, chemii, matematyki, informatyki, fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne

Czytaj więcej...