Szkolenia dla nauczycieli (chemia, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne)

Nauczycielka w sali lekcyjnej na tle tablicySerdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem uzdolnionym do udziału w spotkaniach szkoleniowych z chemii, matematyki, fizyki, informatyki, biologii oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

W programie szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie zadań konkursowych z poszczególnych przedmiotów, w tym z Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”.

Wszystkie szkolenia mają formę zdalną i są bezpłatne. Rekrutacja na szkolenia możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji (poniżej).

Przedmiot

Termin

Matematyka

24.11.2022 r. godz. 16:30-19:30

Chemia

26.11.2022 r. godz. 9:00-12:00

Fizyka

28.11.2022 r. godz. 17:00-20:00

Informatyka

23.11.2022 r. godz. 16:30-19:30

Biologia

25.11.2022 r. godz. 17:00-20:00

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

30.11.2022 r. godz. 17:00-20:00

Jednocześnie Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza na konferencję nt. Nauki przyrodnicze w szkole i ich obszar badań. Rola szkoły i uczelni wyższych, która odbędzie się stacjonarnie w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku 21 listopada 2022 r. od godz. 13:00.

Formularz rejestracyjny

Z pewnością udział w konferencji da wielu nauczycielom z przedmiotów przyrodniczych inspirację i zachętę do dalszych działań i rozwoju każdego z uczniów, a tym bardziej ucznia szczególnie zainteresowanego tematyką przyrodniczą. Po części plenarnej konferencji odbędą się również dla chętnych nauczycieli zajęcia warsztatowe.

Fot. ©Depositphotos/ jukai5